Tuesday, October 18, 2011

likhawat achi nahi toh kya....


  • likhawat achi nahi toh kya
  • likhawat achi nahi toh kya
  • soch toh achi hai
  • khwab toh sache hai
  • likhawat achi nahi toh kya
    • mana likhna nahi ata
    • par soch toh sachi hai

1 comment:

रश्मि प्रभा... said...

aur soch hi to mayne rakhti hai...

matar ke daane

matar ke daane..... nanhe gol gol se... hare, piley, niley se.... matar ke daane.... chil chil kar chilke se.... bhar rahe t...